28 september 2023 kl. 14.30-16.00

Vårdförlopp traumatisk hjärnskada

Digitalt seminarium om personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för traumatisk hjärnskada.

Anmälan

Du behöver inte anmäla dig. Klicka på länken nedan vid tiden för mötet.

Ange passcode (lösenord): 232117

Till seminariet

Innehåll

Nationell arbetsgrupp traumatisk hjärnskada beskriver mål och syfte med vårdförloppet utifrån patientens, närståendes och vårdgivarens perspektiv, samt resonerar kring implementering och konsekvenser.

Vårdförloppet har tagits fram i samarbete med de nationella programområdena akut vård, nervsystemets sjukdomar, barns och ungdomars hälsa samt det nationella primärvårdsrådet.

Målgrupp

  • Verksamhetsutvecklare, verksamhetschefer och andra beslutsfattare som är delaktiga i införande, verksamhetsutveckling och uppföljning av vårdförlopp
  • Hälso- och sjukvårdspersonal som möter patienter med traumatisk hjärnskada
  • Patienter och närstående

Arrangör

Nationellt programområde (NPO) rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Medverkande

Nationell arbetsgrupp (NAG) traumatisk hjärnskada, patient- och närståendeföreträdare samt representanter från ledningsgruppen för vårdförloppet.

Se i efterhand

Seminariet spelas in. Genom att delta samtycker du till detta enligt gällande dataskyddslagstiftning. Seminariet textas och publiceras inom två veckor på den här sidan:

Vårdförlopp traumatisk hjärnskada

Läs vidare

Frågor

Siv Folkhammar Andersson, processledare NPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

siv.folkhammarandersson@regionkalmar.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.