27 september 2022 kl. 13.00-16.30

Vårdförlopp schizofreni

Lanseringskonferens av personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp schizofreni – förstagångsinsjuknande samt fortsatt vård och stöd.

Anmäl dig

Innehåll

Vårdförloppet schizofreni – fortsatt vård och stöd är en fortsättning på vårdförloppet för förstagångsinsjuknade. Konferensen omfattar båda vårdförloppen som ska ses som en sammanhållen process, ett vårdförlopp, från insatser vid förstagångsinsjuknade till insatser på längre sikt. På konferensen får du ta del av goda exempel hur man kan göra till exempel gapanalys, planering och implementering i både psykiatri och socialtjänst. Du kommer också att få träffa hela den nationella arbetsgruppen som varit med och arbetat fram vårdförloppet.

Medverkande

  • Nationell arbetsgrupp schizofreni

Läs vidare

Om du har frågor

Frågor om anmälan: kontakta nationellt programområde psykisk hälsa

rs.npo.ph@svregion.se

Frågor om evenemanget: kontakta Maria Skott

maria.skott@regionstockholm.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR