30 mars 2022 till 1 april 2022 kl. 13.00-14.30

Internationell konferens om hälsa, vård och omsorg i Göteborg 2022

Den 30 mars – 1 april 2022 äger den internationella vård- och omsorgskonferensen International Forum on Quality and Safety in Healthcare rum i Göteborg. Målet med konferensen är att bidra till utveckling av hälso- och sjukvård och omsorg, i Sverige och internationellt.

Mer information och anmälan på SKR:s webbplats

Kontakt

Kontakta SKR