Publicerad 27 augusti 2021

Ögonsjukdomar

Riktlinjer för diagnos och uppföljning vid icke arteritisk ischmetisk optikusneuropati (NAION), orbitala och periorbitala infektioner, handläggning av bakteriell endoftalmit samt handläggning av katarakt samt periorbital nekrotiserande fasciit

Brödtext

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård