Publicerad 27 augusti 2021

Cancersjukdomar

Nya: Gynekologiska sarkom – bilaga till Nationellt vårdprogram för buksarkom, Standardiserat vårdförlopp för myeloproliferativ neoplasi (MPN). Reviderade: Standardiserat vårdförlopp samt Nationellt vårdprogram för cancer i urinblåsan och övre urinvägarna. Nationella vårdprogram för Hodgkins lymfom, kronisk lymfatisk leukemi (KLL) samt långtidsuppföljning efter barncancer.

Brödtext

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård