Publicerad 15 november 2021

Rörelseorganens sjukdomar

Tumbasartros samt höftledsartros – proteskirurgi del 2

Remisserna är nu under bearbetning.

Tumbasartros

Nationellt vårdprogram.

Sista datum för remissvar var 16 maj 2022.

Konsekvensbeskrivning vårdprogram tumbasartros (PDF) Pdf, 829 kB.

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård