Publicerad 19 juli 2021

Reumatiska sjukdomar

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för reumatoid artrit – etablerad

Sista datum för remissvar var 15 april 2021. Remissen är nu under bearbetning.

Vårdförlopp för reumatoid artrit – etablerad (PDF)

Konsekvensbeskrivning för reumatoid artrit – etablerad (PDF) Pdf, 690 kB.

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård