Publicerad 15 februari 2022

Infektiös keratit

Remiss vårdriktlinje

Status: Avslutad

Nationell vårdriktlinje med sista datum för remissvar 16 maj 2022.

Konsekvensbeskrivning vårdriktlinje för infektiös keratit (PDF) Pdf, 776 kB.

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård