Publicerad 15 september 2021

Cancersjukdomar

Nya och reviderade standardiserade vårdförlopp och nationella vårdprogram.

Nya kunskapsstöd

  • Gynekologiska sarkom – bilaga till nationellt vårdprogram för buksarkom
  • Standardiserat vårdförlopp för myeloproliferativ neoplasi (MPN)

Reviderade kunskapsstöd

  • Standardiserat vårdförlopp samt nationellt vårdprogram för cancer i urinblåsan och övre urinvägarna
  • Nationellt vårdprogram för Hodgkins lymfom
  • Nationellt vårdprogram för kronisk lymfatisk leukemi (KLL)
  • Nationellt vårdprogram för långtidsuppföljning efter barncancer

Lämna remissvar senast 15 november.

Ladda ner och svara på remisserna på Regionala cancercentrums webbplats

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård