Publicerad 6 september 2021

Enhetlig terminologi för kunskapsstöd

I arbetet med kunskapsstöd finns behov av en enhetlig terminologi. Därför har en termlista tagits fram.

Termlistan har utvecklats utifrån behov som uppstått i arbetet med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp men kan även användas för andra kunskapsstöd. Urvalet är gjort utifrån vilka termer som förekommer i vårdförloppen och som kan tolkas och formuleras på olika sätt.

Termlistan baseras på Socialstyrelsens termbank och har kompletterats med andra källor. Den har tagits fram av Sveriges Kommuner och Regioner och Socialstyrelsen och fylls kontinuerligt på med nya termer utifrån behov. 

Enhetlig terminologi för personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp (PDF) Word, 223 kB.

Socialstyrelsens termbank

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård