Publicerad 18 juni 2024

Svårläkta sår, vårdförlopp och vårdprogram

Här finns stödmaterial till det nationella vårdprogrammet samt det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för svårläkta sår.

Vårdförlopp och vårdprogram för svårläkta sår hittar på 1177 för vårdpersonal.

Vårdförlopp svårläkta sår, 1177 för vårdpersonal

Vårdprogram svårläkta sår, 1177 för vårdpersonal (PDF)

Konsekvensbeskrivning vårdförlopp och vårdprogram svårläkta sår (PDF) Pdf, 831 kB.

Seminarium

Ett seminarium om vårdförlopp och vårdprogram svårläkta sår hölls den 21 april 2023. Det spelades in och du kan se det i efterhand.

Om vårdförloppet

Definitionen av svårläkta sår är sår som inte har läkt eller förväntas läka inom fyra till sex veckor. Totalt uppskattas cirka 40 000 personer i Sverige lida av ett svårläkt sår. En person med den här typen av sår drabbas många gånger av oro, ångest och social isolering.

Omfattar alla svårläkta sår

Vårdförloppet omfattar alla svårläkta sår oavsett vad som har orsakat dem. Vårdförloppet beskriver hur såret ska behandlas och hur sårets grundorsak ska åtgärdas. Den vanligaste orsaken till ben- och fotsår är cirkulationsrubbningar. Trycksår är också vanliga, de kan uppstå över hela kroppen. Enligt det nationella kvalitetsregistret RiksSår utgör venösa sår 31 procent av såren och trycksåren 19 procent. Sår kan också vara diabetesrelaterade, traumatiska eller atypiska. Förekomsten av svårläkta sår väntas öka i takt med en stigande andel äldre.

Andra vårdförlopp för sår

Det finns tre andra vårdförlopp som omfattar sår: kritisk benischemi, venösa bensår och diabetesrelaterade fotsår. Vårdförloppet syftar till att ge en jämlik och vård av hög kvalitet genom att ha ett systematiskt arbetssätt med välfungerande vårdkedjor och multiprofessionella team.

Presentation vårdförlopp svårläkta sår (PPT) Powerpoint, 5 MB.

Filmer

Filmerna beskriver mål och syfte med vårdförloppet utifrån ett patient- och vårdgivarperspektiv. De intervjuade är ordförande respektive patientföreträdare för den nationella arbetsgrupp (NAG) som har tagit fram vårdförloppet.

Rut Öien, ordförande i NAG svårläkta sår

Inger Jardevi, patientföreträdare i NAG svårläkta sår

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.