Publicerad 18 juni 2024

Glukossänkande läkemedel typ 2-diabetes, kliniskt kunskapsstöd

Här finns stödmaterial till det kliniska kunskapsstödet för glukossänkande läkemedel typ 2-diabetes.

Kliniskt kunskapsstöd för glukossänkande läkemedel typ 2-diabetes hittar du på 1177 för vårdpersonal.

Glukossänkande läkemedel typ 2-diabetes, 1177 för vårdpersonal

Stödmaterial

Se en film om kunskapsstödet för glukossänkande läkemedel typ 2-diabetes.

Film om kunskapsstöd för glukossänkade läkemedel typ 2-diabetes (Youtube)

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.