Publicerad 1 september 2021

Kunskapsstöd äldres hälsa

Covid-19

Äldres hälsa vid covid-19

Vårdförlopp kognitiv svikt

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom

Sköra äldre

Proaktiv vård av sköra äldre i primärvård

Se workshop om sköra äldre

Den 29 september 2020 hölls en workshop om sköra äldre. Den arrangerades Nationellt programområde äldres hälsa, Nationellt programområde akut vård samt Socialstyrelsen.

Läs vidare

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård