Publicerad 5 juli 2022

Kunskapsstöd äldres hälsa

Här hittar du information om kunskapsstöd för äldres hälsa, som har tagits fram i det nationella systemet för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Covid-19

Äldres hälsa vid covid-19

Vårdförlopp kognitiv svikt

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom

Sköra äldre

Proaktiv vård av sköra äldre i primärvård på skr.se

Se workshop om sköra äldre

Den 29 september 2020 hölls en workshop om sköra äldre. Den arrangerades Nationellt programområde äldres hälsa, Nationellt programområde akut vård samt Socialstyrelsen.

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård