Uppstart

Fas 2

  • Bestämma vilka åtgärder som ska beskrivas i kunskapsstödet
  • Nationellt programområde och arbetsgrupp skapar samsyn om målen med arbetet
  • Uppstartsmöte med nationell redaktion samt stödfunktion vid Sveriges Kommuner och Regioner

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.