Innehåll

Fas 3: utarbeta innehåll i kunskapsstöd och konsekvensbeskrivning

  • Genomlysa kunskapsläget och ta fram rekommendationer för hälso- och sjukvården
  • Skriva kunskapsstödet
  • Ta fram en konsekvensbeskrivning
  • Eventuellt ta fram indikatorer

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.