Initiering

Fas 1

  • Ta fram behovsanalys
  • Skriva verksamhetsplan och uppdragsbeskrivning
  • Genomföra nomineringsarbete
  • Diskutera samarbete i läkemedel- och medicinteknikfrågor
  • Hantera jävsdeklarationer
  • Utse ledamöter och patientföreträdare
  • Publicera information på webben

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.