Införande

Fas 5

  • Genomför insatser för införande
  • Anordna webbinarier
  • Ta fram en arbetsplan för indikatorer

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.