Granskningsrunda 2

Fas 4b

  • Genomför öppen nationell remiss eller synpunktsinhämtning (det senare kan inte göras om kunskapsstödet är i pdf-format)
  • Bearbeta kunskapsstödet utifrån remissvar

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.