Förvaltning

Fas 6

  • Bilda en förvaltningsorganisation som omvärldsbevakar och löpande besvarar frågor och synpunkter
  • Genomföra årlig översyn av aktualitet och behov av revidering

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.