Fastställande och publicering

Fas 4c

  • Ta fram slutversion av kunskapsstöd och konsekvensbeskrivning tillsammans med nationell redaktion och stödfunktion vid Sveriges Kommuner och Regioner
  • Publicera kunskapsstödet
  • Genomföra kommunikationsinsatser

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.