Publicerad 19 augusti 2021

Barn och ungdomars hälsa vid covid-19

Barnhälsovård

Rekommendationer och planering för de besök till barnavårdscentral (BVC) som skjutits upp eller inte blivit av på grund av covid-19-pandemin.

Avsändare

Rikshandboken barnhälsovård

Barnhälsovård vid covid-19

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård