Publicerad: 7 februari 2020

Kraftsamling för psykisk hälsa

Psykisk hälsa påverkar och påverkas av samhällets alla delar. SKR har därför tagit initiativ till en Kraftsamling för psykisk hälsa, som kommer att fungera som en samlande arena för ett långsiktigt och tvärsektoriellt utvecklingsarbete för en bättre psykisk hälsa.

Kraftsamling för psykisk hälsa arbetar inom tre arbetsområden:

  1. Ett mer hälsofrämjande samhälle och levnadsätt.
  2. Individer rustade för att nå sin fulla potential och välmående.
  3. Hållbara stöd till de som behöver.

Dessa arbetsområden speglar Kraftsamlingens övergripande inriktning om ett brett och tvärsektoriellt arbete, som inkluderar frågor om såväl samhällsplanering och levnadsvillkor, generella förebyggande och främjande insatser, som stöd och hjälp till de mest behövande.

Kraftsamlingens utgångspunkt är att psykisk hälsa berör alla, och att lösningar därför måste vara breda och tvärsektoriella. Kraftsamlingen är öppen för medverkan för alla aktörer - offentliga, privata och från civilsamhället. Under ”Delta i kraftsamlingen” kan du läsa mer om hur du och din organisation kan delta.

Kraftsamling psykisk hälsa ligger i linje med det arbete som SKR redan bedriver inom bland annat Strategi för hälsa, omställningen till nära vård och omsorg, och för en ökad digitalisering.

Omställning nära vård

Strategi för hälsa

Genomförda aktiviteter

Julgransplundring - 5 februari 2020

Kraftsamling Psykisk hälsa startade året med att presentera idéer och inititiativ för arbetet 2020. Här fanns också möjlighet att knyta kontaktaer och höra om de metodstöd och verktyg som utvecklats.

Upptakt inför 2020 – 4 december

I sändningen summerade Ing-Marie Wieselgren med gäster höstens arbete, samt diskuterade Kraftsamlingens fortsatta arbeta. Hur kan vi fortsätta det tvärsektoriella arbetet för att skapa ett mer hälsofrämjande samhälle, att rusta individer för livets påfrestningar, och att ge hållbara stöd till dem som behöver?

Inspelad webbsändning 4 december 2019 

Presentationsmaterial Kraftsamlingens upptakt inför 2020 (pdf, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Ing-Marie Wieselgren
    Projektchef

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!