Publicerad 8 juni 2021

Centrala parter om lönebildning

För att bidra till utökat samarbete och samverkan i olika frågor, och för att samtliga insatser tillsammans ska bidra till ytterligare förbättring av skolan, har SKR/Sobona och Lärarnas Samverkansråd bland annat valt att ge sin syn på ett antal viktiga områden i en särskild bilaga 4a i det gemensamma kollektivavtalet, Huvudöverenskommelse 18 (HÖK 18).

Parternas medskick vad gäller lönebildning finns även i andra delar av avtalet.

Centrala parter om lönebildning (PDF)