Publicerad 8 juni 2021

Skolverket om lärarassistenter

Skolverket har tagit fram olika webbstöd till hjälp för huvudmän och rektorer i arbetet med att inventera och analysera lärares avlastningsbehov.

Förutom analysverktyg innehåller stödet bland annat en sammanställning över arbetsuppgifter som andra än lärare kan utföra, till exempel lärarassistenter.

Webbstöd för att avlasta lärare, Skolverket