Publicerad 14 april 2022

Temaspår 2022

Varje konferens innehåller sex återkommande temaspår. Till konferensen i Göteborg 20 - 22 juni 2022 finns ytterligare ett temaspår: Nära vård.

Innehållet i konferensen tar fasta på dagens och morgondagens utmaningar inom vård och omsorg, och är indelat i olika temaspår (streams). Det här är temaspåren för konferensen i Göteborg 2022:

  • Quality Cost Value - kvalitet, kostnader och värde
  • Safety - tillit och säkerhet
  • Person and Family-Centered Care - person- och familjecentrerad vård
  • Population and Public Health - hälsa i befolkningen
  • Building Capability and Leadership - utveckla förmåga att leda utveckling
  • Improvement Methods - förbättringsmetoder
  • Integrated Care - Nära vård

Exempel på seminarier inom varje temaspår

Vi har ställt samman exempel på seminarier som ingår i respektive temaspår. Klicka på länkarna för att läsa mer om temaspåren och se exemplen.

Quality Cost Value - kvalitet, kostnader, värde

Safety - tillit och säkerhet

Person and Family-centered Care - person- och familjecentrerad vård

Population and Public Health - hälsa i befolkningen

Building Capability and Leadership - utveckla förmåga att leda utveckling

Improvement Methods - förbättringsmetoder

Integrated Care - Nära vård

Informationsansvarig

  • Marie Blom Niklasson
    Handläggare