Publicerad 22 september 2022
Logotyp för International Forum

Internationell konferens om hälsa, vård och omsorg i Göteborg 2022

Den 20 - 22 juni 2022 ägde den internationella vård- och omsorgskonferensen International Forum on Quality and Safety in Healthcare rum på Svenska Mässan i Göteborg. Det övergripande temat var ”Creating tomorrow today” och målet med konferensen var att bidra till utveckling av hälso- och sjukvård och omsorg, i Sverige och internationellt.

Konferensen – som arrangeras av de internationella organisationerna IHI (Institute for Healthcare Improvement) och BMJ (en världsomspännande kunskapsorganisation inom hälso- och sjukvård och som bland annat ger ut British Medical Journal) – är en mötesplats för forskare, experter, verksamhetsutvecklare, chefer och medarbetare, patienter och närstående, med det gemensamma målet att utveckla och förbättra vård och omsorg. Deltagare från Sverige, från både kommuner, regioner, organisationer och myndigheter kan använda innehållet i konferensen för utvecklingen i svensk hälso- och sjukvård och omsorg.

För information om konferensen i Göteborg och om kommande konferenser, hänvisar vi till den internationella webbplatsen. Där finns bland annat programmet i sin helhet och en beskrivning av konferensens sju temaspår:

International Forum on Quality and Safety in Healthcare

Camp Sweden 20 juni

På konferensens första dag arrangerade SKR ”Camp Sweden”, dit alla som i Sverige jobbar med aktuella frågor inom hälsa, vård och omsorg inom kommuner, regioner, myndigheter och intresseorganisationer bjöds in.

Dagen innehöll runda-bords-diskussioner i olika konstellationer, och föreläsningar.

Diskussionsfrågorna och noteringar från runda-bords-diskussionerna finns sammanfattade på skr.se:

Camp Sweden, skr.se

Föreläsare var:

  • Maureen Bisognano, tidigare VD och koncernchef vid Institute for Healthcare Improvement (IHI), numera rådgivare runtom i världen i frågor som rör kvalitetsförbättring och förändring inom hälso- och sjukvården.
  • Mats Tyrstrup, som är docent vid Handelshögskolan i Stockholm, med inriktning på effektiv organisering och ledning inom vård och omsorg.

Är du intresserad av föreläsningarna kontakta Marie Blom Niklasson

marie.blom.niklasson@skr.se

Informationsansvarig

  • Marie Blom Niklasson
    Handläggare