Publicerad 20 maj 2022

Camp Sweden

Camp Sweden är namnet på den första konferensdagen, den 20 juni, då SKR bjuder in alla som i Sverige jobbar med aktuella frågor inom hälsa, vård och omsorg.

SKR, regioner och kommuner har flera gemensamma frågor som engagerar många medarbetare och även patienter och anhöriga: kunskapsstyrning inom både hälso- och sjukvården och socialtjänsten, kraftsamling för en minskad psykisk ohälsa, förebyggande hälsoarbete, ökad patientsäkerhet och inte minst omställningen till en mer nära vård.

Frågorna drivs delvis var för sig, samtidigt som de hänger ihop. Under Camp Sweden finns möjligheten att diskutera frågorna gemensamt för att se hur vi tillsammans kan driva arbetet framåt.

Dagen innehåller runda-bords-diskussioner, i olika konstellationer. Frågorna hänger ihop och dagen innebär en unik möjlighet att diskutera dem tillsammans – chefer, medarbetare, politiker, patienter – och hur frågorna kan fogas samman även i praktiken. Exempel på frågor:

 • Era delar är min helhet – hur går vi från enskilda vård- och omsorgsinsatser till helhet för personens bästa?
 • Lärd och levd erfarenhet – vilka arbetssätt behövs för att professionens kunskap och personens erfarenheter ska ha lika värde
 • Mötesplatser och nätverk – hur utvecklar vi dem utifrån både lärd och levd erfarenhet?
 • Digitala stöd för hälsa och vård – hur blir de en ännu mer integrerad del med personen som aktiv medskapare?
 • Tidigt och hälsofrämjande – hur utvecklar vi förmågan att agera tidigare för både invånare, medarbetare och befolkning?

Det blir också inspel från föreläsarna Maureen Bisognano, tidigare VD och koncernchef vid Institute for Healthcare Improvement (IHI), numera rådgivare runtom i världen i frågor som rör kvalitetsförbättring och förändring inom hälso- och sjukvården, och Mats Tyrstrup, som är docent vid Handelshögskolan i Stockholm. Hans inriktning är effektiv organisering och ledning inom vård och omsorg. Föreläsarna bistår också i dialogen under dagen.

Bidra med just dina frågor

I programmet finns även utrymme för just dina frågor – vad tycker du är viktigt att prata om när vi formar framtidens vård och omsorg? Redan nu kan du skicka in ditt förslag på samtalsämne för eftermiddagen. Det blir med andra ord en dag av medskapande, på temat för konferensen: ”Creating tomorrow today”.

Det här tycker jag vi ska prata om på Camp Sweden

Språket under dagen är i huvudsak svenska, med vissa inslag på engelska. Camp Sweden äger rum i Svenska Mässans A-hall.

Program Camp Sweden 20 juni

Tid

Program

09.00

Välkomna

Marie Morell, ordförande i sjukvårdsdelegationen, SKR

Moderatorer: Martin Myrskog, regiondirektör Region Kronoberg, Kaarina Sundelin, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör Västra Götalandsregionen

09.35

"Era delar är min helhet"

Om att som patient försöka passa in i systemet med sina olika tillstånd/sjukdomar. Vi beskriver vårdhändelser som bygger på verkliga berättelser.

Moderatorer: Jane Ydman, regiondirektör Region Jönköpings län, Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen Vård och omsorg SKR

10.05

Vad behöver vi prata om?

Deltagarna lyfter fram viktiga samtalsämnen runt borden. Ämnena sammanställs inför eftermiddagens pitchfestival.

10.25

FIKA

10.50

Rundabordssamtal i två omgångar, med fasta frågor i tvärprofessionella grupperingar

Facilitatorer: Anette Nilsson och Jesper Ekberg, SKR


Exempel på frågor:

 • Hur går vi från enskilda vård- och omsorgsinsatser till en helhet för personens bästa?
 • Lärd och levd erfarenhet – vilka arbetssätt behövs för att de ska ha lika värde?
 • Hur kan vi utveckla mötesplatser och nätverk för att gemensamt utveckla vård och omsorg?

11.50

Organisatoriska mellanrum – om hur det blir fel, trots att alla gör rätt

Maureen Bisognano, President Emerita and Senior Fellow, Institute for Healthcare Improvement

Mats Tyrstrup, Docent, Handelshögskolan Stockholm

Moderatorer: Martin Myrskog och Kaarina Sundelin

12.40

LUNCH

13.40

Pitchfestival i två omgångar, med de frågor deltagarna själva vill diskutera

Facilitatorer: Anette Nilsson och Jesper Ekberg

Paus för fika klockan 14.40 - 15.05.

15.45

Summering av dagen

Moderatorer: Jane Ydman och Fredrik Lennartsson

16.00

Slut

16.00 - 17.30

Summing up reception

Vi samlas för att summera intryck och idéer från dagens diskussioner i Camp Sweden, tillsammans med Marie Morell, ordförande i SKR:s sjukvårdsdelegation och Fredrik Lennartsson, chef för SKR:s avdelning för vård och omsorg. Vi bjuder på något att äta och dricka, i Expo-hallen som ligger i närheten av A-hallen.

Informationsansvarig

 • Marie Blom Niklasson
  Handläggare