International Forum 2022

Den 30 mars - 1 april 2022 äger den internationella vård- och omsorgskonferensen International Forum on Quality and Safety in Healthcare rum i Göteborg. SKR är svensk arrangörspartner, tillsammans med regionerna Västra Götaland, Jönköping och Kronoberg. Målet med konferensen är att bidra till utveckling av hälso- och sjukvård och omsorg, i Sverige och internationellt.