International Forum 2022

Den 20 - 22 juni 2022 ägde den internationella vård- och omsorgskonferensen International Forum on Quality and Safety in Healthcare rum på Svenska Mässan i Göteborg. SKR var svensk arrangörspartner, tillsammans med regionerna Västra Götaland, Jönköping och Kronoberg. Målet med konferensen var att bidra till utveckling av hälsa, vård och omsorg, i Sverige och internationellt.