International Forum 2022

Den 20 - 22 juni 2022 äger den internationella vård- och omsorgskonferensen International Forum on Quality and Safety in Healthcare rum på Svenska Mässan i Göteborg. SKR är svensk arrangörspartner, tillsammans med regionerna Västra Götaland, Jönköping och Kronoberg. Målet med konferensen är att bidra till utveckling av hälsa, vård och omsorg, i Sverige och internationellt.