Publicerad: 24 juni 2019

Fråga och svar

Vilket stöd får deltagande verksamheter?

Under projektet får deltagande verksamheter

  • support att installera och använda verktyg för registrering av uppgifter för uppföljning
  • grundutbildning i individbaserad systematisk uppföljning
  • introduktion om projektet SU-Kvinnofrid
  • möjlighet att delta i workshops för att dela kunskap och erfarenheter
  • stöd i sammanställning, analys och återkoppling av resultat

Informationsansvarig

  • Kerstin Wanhatalo
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!