Publicerad: 9 december 2019

Fråga och svar

Varför genomförs projektet?

SU-Kvinnofrid är en del av SKR:s kvinnofridssatsning som genomförs efter överenskommelse med regeringen 2018–2020. Ett av satsningens mål är att stödja nationell, regional och lokal systematisk uppföljning. Syftet är att stärka kvinnofridsarbetet i kommuner och regioner.

SKR:s kvinnofridssatsning

Informationsansvarig

  • Kerstin Wanhatalo
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!