Publicerad: 26 februari 2016

Ny tjänst underlättar prioritering av familjehemsansökningar

För att underlätta kommunens arbete med prioritering av inkommande ansökningar till att bli familjehem, har SKL utvecklat tjänsten Familjehem Sverige.

På grund av den ökade belastningen av ensamkommande barn och unga har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) utvecklat en tjänst, Familjehem Sverige, som hösten 2016 blir nationell tjänst för alla kommuner. Redan nu kan kommuner ansluta sig.

Om tjänsten Familjehem Sverige

Tjänster

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!