Publicerad: 23 december 2020

Fråga och svar

Vilka yrkesresor planeras?

Fem yrkesresor ska produceras för olika områden inom socialtjänsten under avtalsperioden 2021-2027.

Först ut är den yrkesresa som vänder sig till medarbetare inom socialtjänstens myndighetsutövning för barn och unga. Denna resa har producerats av Göteborgsregionen och använts sedan 2017. Nu lyfts den in i det nationella konceptet Yrkesresan med planerad start hösten 2021.

Det är viktigt att kommande yrkesresor bygger på de behov som finns i kommunerna. De regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS) får i uppdrag att sammanställa kommunernas behov regionalt och SKR:s socialchefsnätverk prioriterar bland förslagen. Partnerskapet är en modell för långsiktig samverkan mellan regional och nationell nivå i frågor som rör kunskapsstyrning inom socialtjänsten. De ansvarar för förstudier av föreslagna områden.

Partnerskap socialtjänst

Slutligt beslut om kommande yrkesresor fattas av styrgruppen för Yrkesresan som också utser de RSS:er som ska få nationellt ansvar för de nya resorna.

Processen med att besluta om kommande fyra yrkesresor påbörjas under våren 2021.

Informationsansvarig

  • Anna Lilja Qvarlander
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!