Publicerad: 25 november 2020

Fråga och svar

Vem har nytta av Yrkesresan?

Ledningen

Alla kommuner har samma ansvar för att bedriva socialtjänst med god kvalitet. Socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård är kunskapstäta verksamheter och medarbetarnas kunskap och kompetens påverkar i hög grad kvaliteten i de tjänster som erbjuds. Ett gemensamt arbete med kompetensutveckling ger förbättrade förutsättningar för att erbjuda insatser av god kvalitet och bidrar till att utjämna oönskade ojämlikheter mellan kommuner.

Det är resurseffektivt att kommuner gemensamt finansierar och utvecklar introduktion och kompetensutveckling för medarbetare istället för att tillgodose behovet i respektive kommun.

Medarbetare

Introduktion är en viktig förutsättning för att bli trygg i sin yrkesroll. Yrkesresan ger specifik färdighetsträning som inte erbjuds inom ramen för den mer generella grundutbildningen. På lärplattformen Yrkesresan finns bästa tillgängliga kunskap samlad.

Yrkesresan är anpassad utifrån yrkeserfarenhet. På så vis säkerställs att medarbetarna kontinuerligt erbjuds möjligheter att fördjupa och bredda sina kunskaper inom området. De fysiska utbildningstillfällena leds av yrkesverksamma medarbetare med bred erfarenhet från kommunerna i regionen. Att som utbildare få dela med sig av sina erfarenheter till kollegor är också en typ av yrkesutveckling.

Att vara arbetsledare och chef i dessa organisationer kräver också kontinuerlig kompetensutveckling. Yrkesresan paketerar stöd för denna målgrupp och erbjuder även möjlighet till utbildning och erfarenhetsutbyte med kollegor från andra kommuner.

Invånare

Yrkesresan är ett verktyg för att nå kvalitet i varje möte. Alla människor som kommer i kontakt med socialtjänsten har rätt att möta professionella medarbetare och få insatser av hög kvalitet. Det innebär både ett respektfullt bemötande och en rättssäker handläggning för att få det stöd man behöver i sin livssituation.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!