Publicerad: 22 december 2020

Fråga och svar

Varför behövs Yrkesresan?

Yrkesresan är ett viktigt verktyg i arbetet med kunskapsstyrning inom socialtjänsten. SKR och kommunerna arbetar gemensamt med nationell kunskapsstyrning för att socialtjänsten ska bli mer jämlik, jämställd och evidensbaserad.

Kunskapsstyrning innebär att utveckla, samordna, sprida och använda bästa tillgängliga kunskap.

Målet är omsätta kunskapen i mötet mellan socialtjänstens medarbetare och invånare. Det är resurseffektivt att kommuner gemensamt finansierar och utvecklar introduktion och kompetensutveckling för medarbetare istället för att tillgodose behovet i respektive kommun.

Nationell kunskapsstyrning inom socialtjänsten

Informationsansvarig

  • Anna Lilja Qvarlander
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!