Publicerad: 25 november 2020

Fråga och svar

Vad är bakgrunden till konceptet Yrkesresan?

Yrkesresan har utvecklats av Göteborgsregionen (GR) och började användas 2017. Kompetensprogrammet blev snabbt uppskattat och används idag av 39 kommuner i västra Sverige.

2018 fick SKR ett uppdrag av socialchefsnätverket att göra en förstudie om förutsättningarna att göra Yrkesresan tillgänglig för alla kommuner i en nationell utformning. I förstudien belystes såväl innehåll som organisatoriska, tekniska, ekonomiska och juridiska förutsättningar. Resultatet visade att det skulle vara möjligt att göra Yrkesresan till ett nationellt koncept.

I början av 2020 skickades en intresseförfrågan till samtliga kommuner om man var beredd att stödja ett fortsatt arbete för att utveckla Yrkesresan nationellt. 238 kommuner ställde sig positiva till frågan, vilket motsvarar 82% av landets kommuner.

Under hösten 2020 har förberedelserna fortsatt för att erbjuda kommunerna möjlighet att ansluta till Yrkesresan.

Informationsansvarig

  • Anna Lilja Qvarlander
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!