Publicerad: 22 december 2020

Fråga och svar

Hur går det till att ansluta sig till Yrkesresan?

  1. Den 27 november 2020 skickades erbjudandet till central e-postadress i alla kommuner.
  2. Registrator ansvarar för att förmedla mejlet till förvaltningschefer med ansvar för socialtjänstens verksamheter.
  3. Senast den 15 februari 2021 önskas svar från alla kommuner, alltså oavsett om man beslutar att ansluta till Yrkesresan eller inte.
  4. Svar lämnas via länk i erbjudandet. Länken är unik för respektive kommun och kan användas till ett svar. Det innebär att kommuner som organiserar socialtjänstfrågorna inom flera förvaltningar behöver samordna ett gemensamt svar.
  5. Om kommunen väljer att ansluta till Yrkesresan skickas en bekräftelse till uppgiftslämnaren via mejl inom ungefär en vecka.
  6. Efter den 15 februari kommer avtal att tecknas mellan respektive kommun och Sveriges Kommuner och Regioner.
  7. Om din kommun inte har fått erbjudandet av någon anledning så vänligen kontakta oss genom att fylla i formuläret längst ner på sidan.

Informationsansvarig

  • Anna Lilja Qvarlander
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!