Publicerad: 22 december 2020

Fråga och svar

Hur finansieras Yrkesresan?

Yrkesresan finansieras av de kommuner som väljer att ansluta sig genom avgifter på nationell och regional nivå.

Nationell nivå

Finansieringsmodellen bygger på att kostnaden fördelas på antalet invånare i de anslutna kommunerna. Maxpriset för den nationella avgiften är 2,28 kronor per invånare och år. Det innebär att priset för tjänsten blir lägre ju fler kommuner som deltar.

Vid erbjudandet till kommunerna kommer ett så kallat maxpris att anges. Det innebär att priset för tjänsten inte kan bli högre - men däremot lägre om många kommuner ansluter. Maxpriset beräknas på att 60 procent av landets invånare omfattas av tjänsten.

SKR fakturerar kommunerna på årlig basis.

Om inte tillräckligt många kommuner ansluter till konceptet kan tjänsten inte erbjudas enligt presenterat upplägg.

Regional nivå

Avgiften till den regionala nivån avgörs av varje regional samverkans- och stödstruktur (RSS). Göteborgsregionen exempelvis har i sitt arbete med Yrkesresan 2017 – 2020 använt sig av en tvådelad modell med en fast avgift (för projektledning m.m) och en rörlig avgift (för kursdagar).

Informationsansvarig

  • Anna Lilja Qvarlander
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!