Publicerad: 25 november 2020

Ansvar och roller Yrkesresan

Yrkesresan innebär ett samarbete mellan den nationella, regionala och kommunala nivån.

SKR

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, ansvarar för nationell samordning av Yrkesresan. Det innebär bland annat avtalsfrågor, ansvar för och medverkan i olika nätverk, beredning inför styrgruppens möten samt ekonomisk hantering.

SKR har det övergripande ansvaret för utformning och innehåll i de olika resorna.

Regionala samverkan- och stödstrukturer (RSS)

De regionala samverkan- och stödstrukturerna är ett nav i genomförandet av Yrkesresorna. Det finns två typer av uppdrag på RSS-nivå:

RSS med regionalt ansvar

Följande uppdrag har alla RSS:er som medverkar i Yrkesresan:

 • Samordna och informera
 • Planera och tillhandahålla kursdagar
 • Ansvara för kursadministration
 • Rekrytera utbildare
 • Erbjuda support för lärplattformen

RSS med nationellt ansvar

Följande uppdrag kommer maximalt fem RSS:er att ha:

 • Vara projektägare för enskild yrkesresa
 • Ta fram kunskapsmål
 • Producera innehåll
 • Utbilda utbildare i övriga RSS:er
 • Förvalta och vidareutveckla den enskilda yrkesresan

Kommunerna

Kommunernas efterfrågan och finansiering är själva motorn i Yrkesresan. Kommunens uppdrag innebär också att:

 • Administrera användare i lärplattformen
 • Bidra med utbildare
 • Medverka i utvärdering och utveckling
 • Bidra i regional planering

Informationsansvarig

 • Anna Lilja Qvarlander
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!