Publicerad: 4 december 2020

Yrkesresan – erbjudande om kompetensutveckling

Alla kommuner erbjuds att ansluta till Yrkesresan – ett kompetensutvecklingskoncept för socialtjänstens medarbetare.

Yrkesresan är ett kompetensutvecklingskoncept som syftar till att ge kvalitet i varje möte mellan socialtjänstens medarbetare och invånare. Målet är att kommuner ska få ytterligare kunskap, kraft och kompetens att utveckla socialtjänsten. Konceptet innehåller både digitalt lärande och fysiska utbildningsträffar som anordnas regionalt.

Erbjudandet till landets alla kommuner innebär ett sjuårigt avtal och omfattar fem yrkesresor. Första yrkesresan riktas till handläggare som arbetar med social barn- och ungdomsvård. Projektet bygger på att kommunerna betalar för tjänsten genom en årlig avgift. SKR samordnar arbetet och förhoppningen är att så många kommuner som möjligt ska tacka ja.

Detaljerad information om erbjudandet skickades till socialchefer eller motsvarande i alla kommuner den 27 november 2020. Sista svarsdag är den 15 februari 2021.

Ställ dina frågor

Öppna informationstillfällen för att veta mer om Yrkesresan, anordnas under december och januari.

Anmälan informationsträff om Yrkesresan

Erbjudande till kommuner

Konceptet har tagits fram av Göteborgsregionen och väckt stort intresse hos andra kommuner. SKR har utrett möjligheten att använda programmet nationellt och planerar för en lansering under 2021.

SKR har genom olika förstudier konstaterat att det finns juridiska, organisatoriska, tekniska och ekonomiska förutsättningar för att utveckla Yrkesresan till ett nationellt erbjudande. Konceptet innebär ett samarbete mellan lokal, regional (RSS) och nationell nivå.

Frågor och svar om Yrkesresan

Sju personers erfarenheter av Yrkesresan

En film där sju personer berättar om Yrkesresan utifrån sina erfarenheter som socialsekreterare, enhetschef, sektionschef eller verksamhetschef. De intervjuade i den ordning de framträder är Iréne Jansson verksamhetschef Mölndals stad, Somaya Turki socialsekreterare Göteborgs stad, Eva Påhlman enhetschef Kungälvs kommun, Sirpa Virpanen chef Kommunförbundet Västernorrland, Annika Öquist enhetschef Socialstyrelsen, Mari Forslund sektionschef SKR, Åsa Furén- Thulin sektionschef SKR. Filmen är cirka 8 minuter.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anna Lilja Qvarlander
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!