Publicerad: 22 oktober 2020

Yrkesresan – erbjudande om kompetensutveckling

Under november 2020 får socialchefer i alla kommuner ett erbjudande om att ansluta till Yrkesresan – ett kompetensutvecklingskoncept för socialtjänstens medarbetare.

Yrkesresan är ett kompetensutvecklingskoncept som syftar till att ge kvalitet i varje möte mellan socialtjänstens medarbetare och invånare. Visionen är att kommuner ska få ytterligare kunskap, kraft och kompetens att utveckla socialtjänsten.

Erbjudandet till landets alla kommuner innebär ett sjuårigt avtal och omfattar fem yrkesresor. Första yrkesresan riktas till handläggare som arbetar med social barn- och ungdomsvård. Projektet bygger på att kommunerna betalar för tjänsten genom en årlig avgift. SKR samordnar arbetet och förhoppningen är att så många kommuner som möjligt ska tacka ja.

Detaljerad information om Yrkesresan kommer i utskicket till socialcheferna. 

Vad innehåller Yrkesresan?

Yrkesresan strukturerar relevant och kvalitetssäkrad kunskap från olika aktörer, till exempel Socialstyrelsen via Kunskapsguiden. Kompetensutvecklingen visualiseras som en resa och upplägget bygger på olika faser i yrkesutvecklingen. För varje fas erbjuder Yrkesresan kompetensutveckling, både genom digitala moment och fysiska utbildningar.

Erbjudande till kommuner

Konceptet har tagits fram av Göteborgsregionen och väckt stort intresse hos andra kommuner. SKR har utrett möjligheten att använda programmet nationellt och planerar för en lansering under 2021.

SKR har genom olika förstudier konstaterat att det finns juridiska, organisatoriska, tekniska och ekonomiska förutsättningar för att utveckla Yrkesresan till ett nationellt erbjudande. Konceptet innebär ett samarbete mellan lokal, regional (RSS) och nationell nivå.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anna Lilja Qvarlander
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!