Publicerad: 10 mars 2020

SKR:s arbete med nationella Yrkesresor

Göteborgsregionens kompetensutvecklingsprogram Yrkesresan har väckt stort intresse hos andra kommuner. Utifrån det stora intresset har SKR utrett om detta kompetensutvecklingsprogram går att använda nationellt. Resultatet av utredningen visar att det är möjligt.

Det finns en stor efterfrågan från kommunerna om att få stöd i att arbeta för en kunskapsbaserad introduktion samt med systematisk kompetensutveckling inom socialtjänsten. Göteborgsregionen (GR) har arbetat fram Yrkesresan, ett program för introduktion och kompetensutveckling för personal inom socialtjänstens myndighetsutövning för barn och unga.

Vad är Yrkesresan?

Yrkesresan togs fram utifrån ambitionen att gemensamt arbeta med frågan om hög personalomsättning i socialtjänsten och svårigheten att som socialsekreterare överblicka den stora mängd information som vänder sig till personal i socialtjänsten. Det unika med Yrkesresan är att den strukturerar relevant och kvalitetssäkrad kunskap från olika aktörer. Tanken bakom är att symbolisera kompetensutveckling som en resa; man behöver ständigt utvecklas i sitt yrkesliv.

Yrkesresan strukturerar relevant och kvalitetssäkrad kunskap från olika aktörer, till exempel Socialstyrelsens Kunskapsguide. För varje fas i den personliga utvecklingen är det tänkt att Yrkesresan ska erbjuda kompetensutveckling, både digitalt och fysiskt. Kurserna har utformats i samråd med kommunerna i regionen. För varje kurs har kunskapsmål tagits fram. Dessa mål stödjer utvecklingen från kunskap till kompetens och utgår ifrån:

 • fakta
 • förståelse
 • färdighet
 • förtrogenhet

Göteborgsregionen om Yrkesresan

Yrkesresan.se (inloggning krävs) 

Det fortsatta arbetet

Under 2020 fortsätter SKR utreda förutsättningar för att skapa nationella Yrkesresor. Under våren pågår dialoger i kommunerna, med stöd av de regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS), för att förankra kommande kommunal finansiering av framtida Yrkesresor. Under det andra kvartalet 2020 kommer SKR kunna ta ställning till om det finns ekonomiska förutsättningar för att införa nationella Yrkesresor.

För att kunna fortsätta arbetet med att införa nationella yrkesresor krävs:

 • En nationell teknisk plattform.
 • Att de regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS) ansvarar för att genomföra utbildningar och utvecklar nya yrkesresor.
 • Att SKR ansvarar för en nationell samordning.
 • Att kommunerna finansierar ovanstående.

Informationsansvarig

 • Anna Lilja Qvarlander
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!