Publicerad: 27 november 2019

Fråga och svar

Vad är värdet för kommunerna med ett gemensamt arbete?

Alla kommuner har samma ansvar för att bedriva socialtjänst med kvalitet. Ett gemensamt arbete strävar mot att utjämna oönskade ojämlikheter mellan kommuner.

Kvalitetsregister och brukarundersökningar ger kommunerna en avgörande möjlighet att säkra kunskap och lärande i sina organisationer. Det finns större vinster med att gemensamt finansiera och utveckla detta tillsammans än att vidareutveckla motsvarande tjänster på egen hand.

Om inte finansieringen säkras så riskerar sannolikt denna unika källa till kunskap och lärande att försvinna.

SKR vet i dagsläget inte vad som händer med förvaltningen och fortlevnaden av kvalitetsregistren och brukarenkäterna om inte kommunerna är med och finansierar dessa.

Informationsansvarig

  • Anna Lilja Qvarlander
    Handläggare
  • Maria Svernehem
    Konsult

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!