Publicerad: 19 februari 2019

Fråga och svar

Kommer kostnaderna för rekommendationen att öka framöver?

Det finns idag inte planer på att utvidga rekommendationen men om kommunerna själva på sikt ser ett värde av att samarbeta och gemensamt utveckla produkter och tjänster nationellt skulle det kunna bli aktuellt med en utvidgning inom området. Ett sådant område skulle kunna vara kompetensförsörjning.

SKL kommer att ta fram en indexuppräkning avseende kostnaden för den här rekommendationen som kan komma att tillämpas.

Informationsansvarig

  • Anna Lilja Qvarlander
    Handläggare
  • Maria Svernehem
    Konsult

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!