Publicerad: 24 mars 2020

Fråga och svar

Kan min kommun fortfarande tacka ja?

För att ansluta sig till 2021 så behöver beslut meddelas SKR senast den 15 juni 2020. Det är upp till varje kommun att hantera sin interna beslutsprocess avseende rekommendationen.

Ert ställningstagande skickas till registrator. Ange diarienummer 18/00295.

registrator@skr.se

Informationsansvarig

  • Anna Lilja Qvarlander
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!