Publicerad: 10 mars 2020

Fråga och svar

Hur arbetar SKR för att även staten ska bidra till kommunernas kunskapsstyrning?

SKR bedriver påverkansarbete om behovet av stöd från staten för kommunernas arbete med kunskapsstyrning. Dialog sker både med Regeringskansliet och med utredningen ”Framtidens socialtjänst” (Dir 2017:39).

Informationsansvarig

  • Anna Lilja Qvarlander
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!