Publicerad: 12 juni 2015

Om utvecklingsarbetet Kunskap till praktik

SKL drev ett utvecklingsarbete, Kunskap till praktik, kring missbruk och beroendefrågor under 2008-2014. Utvecklingsarbetets viktigaste områden var brukarmedverkan, förstärkt kompetens, samverkan, uppföljning av resultat samt stärkt barn- och föräldraperspektiv.

Genom överenskommelser mellan SKL och regeringen tog kommuner, landsting och regioner ansvar för att omsätta evidensbaserad kunskap i praktiken inom missbruks- och beroendevården.

Målet var att skapa långsiktigt stabila förutsättningar för en evidensbaserad praktik. Utvecklingsarbetets viktigaste områden var brukarmedverkan, förstärkt kompetens, samverkan, uppföljning av resultat samt stärkt barn- och föräldraperspektiv.

Rapport: Utveckling av missbruk- och beroendevården − tillbakablickar och framtidsutsikter (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Mikael Malm
    Samordnare
  • Zophia Mellgren
    Konsult

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!