Publicerad: 22 februari 2017

Kurser och konferenser social omsorg

 • tisdag
  28
  jan
  2020

  Prostitution och människohandel för sexuella ändamål, vilken uppgift har socialtjänsten?

  Socialtjänsten möter människor som befinner sig eller har befunnit sig i prostitution. Vilket stöd kan de behöva och vilken uppgift har socialtjänsten? Och hur kan socialtjänsten agera vad gäller de som köper sex?

 • onsdag
  5
  feb
  2020

  Socialtjänstens utmaningar

  Socialtjänsten innehåller några av de svåraste och mest komplexa samhällsuppdragen, något som återspeglas inte minst i nyhetsflödet. Till detta kommer stora framtida demografiska och därmed ekonomiska utmaningar. Vi orienterar dig i de aktuella frågo...

 • torsdag
  12
  mar
  2020

  Hur kan vi bättre stötta föräldrar till placerade barn?

  Forskning visar att föräldrar till barn som är omhändertagna av sociala myndigheter ändå är viktiga för sina barn, både under och efter placeringen. Syftet är att under dagen ge både praktiknära och teoretisk kunskap. 

 • tisdag
  17
  mar
  2020

  Socialtjänst: analysera resultaten med hjälp av Kolada

  Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) arrangerar en utbildning för dig som vill arbeta med jämförelser och analyser av resultat med hjälp av nyckeltal i den öppna databasen Kolada.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!