Publicerad: 13 juli 2020

Kurser och konferenser social omsorg

 • måndag
  1
  feb
  2021

  Avvikelser och Lex Sarah i verksamhetsutvecklingen

  En webbsänd dag om hur arbetet med avvikelser och Lex Sarah kan användas som en positiv kraft i verksamhetsutvecklingen - till förmån för brukare och medarbetare.

 • onsdag
  17
  feb
  2021

  Samsjuklighet och komplexa behov inom socialpsykiatrin - hur ger vi det bästa stödet?

  Kunskapshöjande dag runt det socialpsykiatriska arbetet. Dagen innehåller en genomgång av det aktuella kunskapsläget kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och samsjuklighet utifrån olika perspektiv. 

 • tisdag
  9
  mar
  2021

  Grundkurs i LVU

  Syftet med kursen är informera och ge grundläggande kunskaper om lagstiftningen kring omhändertagande av barn och unga.

 • fredag
  19
  mar
  2021

  Workshop: Nu har vi gjort en brukarundersökning – och sen då?!

  En workshop där vi analyserar resultaten från brukarundersökningar inom socialtjänst och ställer oss frågorna: Hur gör vi brukarna delaktiga? Finns det skillnader i resultaten mellan flickor och pojkar, kvinnor och män?

 • torsdag
  6
  maj
  2021

  Fördjupande seminarium om dödsboanmälan och gravsättning

  Välkomna till ett fördjupande förmiddagsseminarium om dödsboanmälan och gravsättning inom ramen för socialnämnden/kommunens ansvar.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!