Publicerad: 13 juli 2020

Kurser och konferenser social omsorg

 • tisdag
  29
  sep
  2020

  Vilka erfarenheter tar vi med oss från Coronapandemin så här långt?

  Vilka erfarenheter tar vi med oss från äldreomsorgen och funktionshinderområdet efter det intensiva arbetet med Covid-19 så här långt?

 • måndag
  5
  okt
  2020

  Informationsmöte om Beställarnätverk Socialtjänst

  Välkommen till ett webbsänt informationsmöte om Beställarnätverk Socialtjänst!

 • onsdag
  28
  okt
  2020

  Hur kan breddad rekrytering bidra till kompetensförsörjningen?

  Välfärden står inför stora utmaningar med kompetensförsörjning. Samtidigt står vissa grupper utanför arbetsmarknaden. Breddad rekrytering – fler vägar in är ett sätt att överbrygga gapet.

 • onsdag
  28
  okt
  2020

  Sexuella övergrepp på barn och unga

  Socialtjänsten har en svår uppgift i mötet med barn och unga som utsatts för sexuella övergrepp. Hur ska man tala med barn och unga vid misstanke om övergrepp? Hur ska processerna kring barnen se ut, och vilken hjälp finns att få för de som utsatts?

 • måndag
  9
  nov
  2020

  Informationssäkerhet och dataskydd inom socialtjänsten

  Välkomna till en webbsänd heldag om informationssäkerhet och dataskydd inom socialtjänsten.

 • tisdag
  10
  nov
  2020

  Individanpassat stöd till arbete

  IPS är en evidensbaserad arbetsmodell som syftar till att hjälpa personer att komma ut och stanna kvar på arbetsmarknaden. Under dagen får vi lära oss mer om metoden samt ta del av exempel på hur man kan arbeta med den.

 • fredag
  13
  nov
  2020

  Hedersrelaterat våld och förtryck

  Att förstå, kunna identifiera och agera när det förkommer hedersrelaterat våld och förtryck är en kompetens som behövs inom många verksamheter, inte minst i skola, socialtjänst och primärvård.

 • tisdag
  17
  nov
  2020

  Erfarenheter från åtta kommuner med breddad rekrytering

  Goda exempel från de åtta projektkommuner som varit med i det EFS-finasierade projektet ”Fler vägar in – breddad rekrytering”.

 • fredag
  4
  dec
  2020

  Vägen framåt för breddad rekrytering

  Vilka är de viktigaste lärdomarna från projektet? Vad händer nu med fler vägar in, kommer arbetssätten leva kvar?

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!