Publicerad: 22 februari 2017

Kurser och konferenser social omsorg

 • tisdag
  26
  maj
  2020

  Inställd: Att använda Excel som stöd för systematisk uppföljning

  En workshop för dig som vill bli bättre på att använda Excel som stöd i arbetet med individbaserad systematisk uppföljning. Syftet med dagen är att ge färdigheter som underlättar och möjliggör systematisk uppföljning och kunskapsutveckling på såväl i...

 • tisdag
  9
  jun
  2020

  Digitaliseringen av socialtjänsten

  Vad gör de nationella aktörerna och vad kan kommunerna själva göra? Hur samverkar kommuner och leverantörer idag för att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter?

 • tisdag
  8
  sep
  2020

  Administratör inom socialtjänsten

  Som administratör och koordinator är du ofta spindeln i nätet. Du organiserar, koordinerar och ser till att viktiga uppgifter blir utförda. För att klara av uppgifterna krävs ofta ett brett kunnande om socialtjänstens frågor samt övergripande insikt ...

 • fredag
  11
  sep
  2020

  Barnets rättigheter vid vårdnadstvister

  Barnet ska enligt barnkonventionen ses som en rättighetsbärare med egna rättigheter. Svåra konflikter och vårdnadstvister innebär ofta negativa konsekvenser för barn som är inblandade.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!