Publicerad: 29 november 2019

SIP - Samordnad individuell plan, funktionshinder

Många personer med funktionsnedsättningar behöver stöd och har insatser från både kommun och region. För att tydliggöra för den enskilde och ge individanpassat stöd är SIP (samordnad individuell plan) ett bra verktyg.

Samordnad individuell planering, SIP, ska upprättas tillsammans med brukare gällande insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård som samordnas. Men man kan även använda SIP som ett tydliggörande verktyg gällande planering av insatser och samarbete inom en huvudman och ihop med den enskilde.

SKR har tagit fram stödmaterial för dig som deltar och håller i SIP-mötet samt information till den enskilde.

Stödmaterial om samordnad individuell plan (SIP)

För att träna på SIP-möten hittar du här några vinjetter riktade till funktionshinderområdet som går bra att använda i arbetsgrupper.

SIP vinjett funktionshinderområdet (PDF, öppnas i nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Ulrika Lifvakt
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!