Publicerad: 4 juli 2019

Fråga och svar

Vuxna personer med boendeinsatser och anhörigstöd

Antalet personer som får bistånd för boende har ökat kraftigt de senaste tio åren.

  • 1 november 2017 hade 14 500 personer bistånd till boende. Det är en ökning med 76 procent sedan 2008.

Statistik om boendeinsatser och anhörigstöd 2017, Socialstyrelsen

Gruppens omfattning

De personer som omfattas av statistiken är bland annat hemlösa, brottsoffer, personer som har ett spelmissbruk, flyktingar med uppehållstillstånd som är i behov av en bostad, anhöriga till personer med missbruksproblem och personer som är i behov av stöd i sin föräldraroll.

Gemensamt för gruppen är att personerna är i behov av insatser som inte är relaterade till ett eget missbruk av alkohol, narkotika eller lösningsmedel.

Informationsansvarig

  • Mikael Mattsson Flink
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!