Publicerad: 5 juli 2019

Fråga och svar

Missbruks- och beroendevård

  • 304 personer tvångsvårdades på institution enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), 30 procent var kvinnor
  • Drygt 2000 vuxna fick frivillig institutionsvård, varav 25 procent var kvinnor
  • 6 200 vuxna personer med missbruk hade bistånd för boende, varav 25 procent var kvinnor
  • 11 300 vuxna personer med missbruk fick individuellt behovsprövade insatser, en tredjedel var kvinnor den 1 november 2018

Statistik om vuxna personer med missbruk och beroende 2018 Socialstyrelsen

Informationsansvarig

  • Mikael Mattsson Flink
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!