Publicerad: 4 juli 2019

Fråga och svar

Familjerätt och familjerådgivning

  • 22 783 barn berördes av samarbetssamtal (samtal för att nå enighet om vårdnad, boende och umgänge)
  • 6 243 barn berördes av vårdnads-, boende och umgängesutredning (underlag för att domstol ska kunna besluta om vårdnad, boende eller umgänge)
  • 38 692 ärenden pågick inom den kommunala familjerådgivningen under året.

Statistik om familjerätt för 2018, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Statistik om familjerådgivning för 2018, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Informationsansvarig

  • Mikael Mattsson Flink
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.








Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!